این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مقالات اولین کنگره
.: مقالات اولین کنگره

  اولین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، یونسکو، صلیب سرخ جهانی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استانداری فارس و ... با ارایه مقالات ارزنده توسط اساتید و پژوهشگرانی از ایران و سایر کشورها در تاریخ 22 لغایت 25 آبان ماه 1397 مصادف با 13 لغایت 16 نوامبر 2018 با موفقیت برگزار و مورد استقبال جامعه علمی و اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت.
   مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی سلامت برای صلح پس از انجام داوری مجدد، در ویژه نامه ژورنال وزین آرشیو علوم پزشکی ایران (Archive of Iranian Medicine-AIM) منتشر گردیده است که عناوین مقالات همراه با لینک دسترسی به متن کامل مقالات به شرح ذیل ارایه می گردد. جهت ملاحظه کامل مجله لطفا کلیک فرمایید

Original Article

The Past Victim,the Future Abuser

Ali Firoozabadi*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S6-S8. doi: 10.34172/aim.2020.s2

Original Article

Health Care Utilization and Expenditure in War Survivors

Batool Mousavi* ,Farzaneh Maftoon* ,Mohammadreza Soroush,Kazem Mohammad,Reza Majdzadeh

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S9-S15. doi: 10.34172/aim.2020.s3

Review Article

Impact of War on Fertility and Infertility

Ayeh Bolouki,Fatemeh Zal*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S16-S22. doi: 10.34172/aim.2020.s4

Review Article

Peace,Health,and Sustainable Development in the Middle East

Amirhossein Takian*,Golnaz Rajaeieh

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S23-S26. doi: 10.34172/aim.2020.s5

Review Article

Peace through Health and Medical Education: First Steps in Inclination of Healthcare Workers Toward Conflict-Preventive Activities

Erfan Taherifard,Hossein Molavi Vardanjani,Neil Arya,Alireza Salehi*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S27-S32. doi: 10.34172/aim.2020.s6

Mini Review

Human Casualties and War: Results of a National Epidemiologic Survey in Iran

Mohammadreza Soroush ,Zohreh Ganjparvar,Batool Mousavi* 

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S33-S37. doi: 10.34172/aim.2020.s7

Opinion

“War Epidemiology” Versus “Peace Epidemiology :     A Personal View

Mohsen Rezaeian* 

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S38-S42. doi: 10.34172/aim.2020.s8

Opinion

Provision of Peace and Right to Health through Sanctions: Threats and Opportunities

Reihaneh Dastafkan,Hadi Salehi*,Mohammad Mehdi Hooshmand

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S43-S48. doi: 10.34172/aim.2020.s9

Opinion

Rights of Citizens and the Classification of People into Believer (Mu’min) and Non-Believer (Kafir)

Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S49-S50. doi: 10.34172/aim.2020.s10

Opinion

The Health Consequences of Economic Sanctions: Call for Health Diplomacy and International Collaboration

Vahid Yazdi-Feyzabadi ,Mostafa Amini-Rarani,Sajad Delavari* 

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S51-S53. doi: 10.34172/aim.2020.s11

Report

Conception of “Peace through Health” in the “Middle East” Region: Report of the International Congress on Health for Peace,Shiraz,Iran

Hossein Molavi Vardanjani,Alireza Salehi*,Faramarz Aminlari

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S54-S59. doi: 10.34172/aim.2020.s12

Meeting report

Educating Health Science Students About Peace through Health Topic; A Panel Discussion

Mitra Amini,Mesbah Shams,Mohammad Bagher Khosravi,Anneli Milen,Neil Arya*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S60-S61. doi: 10.34172/aim.2020.s13