این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

....برگزاری کنگره به تعویق افتاد.....

نظر به تشدید همه گیری کووید 19 طی روز های اخیر در کشورمان و مطابق راهنمایی استاد ارجمند جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح، تاریخ برگزاری کنگره به تعویق می افتد. تاریخ برگزاری کنگره با بررسی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی کنگره متعاقبا اعلام خواهد شد.