این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انتشار مجموع مقالات اولین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در ژورنال وزین آرشیو علوم پزشکی ایران (Archive of Iranian Medicine-AIM)
مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی سلامت برای صلح پس از انجام داوری مجدد، در ویژه نامه ژورنال وزین آرشیو علوم پزشکی ایران (Archive of Iranian Medicine-AIM) منتشر گردیده است

 اولین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، یونسکو، صلیب سرخ جهانی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استانداری فارس و ... با ارایه مقالات ارزنده توسط اساتید و پژوهشگرانی از ایران و سایر کشورها در تاریخ 22 لغایت 25 آبان ماه 1397 مصادف با 13 لغایت 16 نوامبر 2018 با موفقیت برگزار و مورد استقبال جامعه علمی و اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت.
   مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی سلامت برای صلح پس از انجام داوری مجدد، در ویژه نامه ژورنال وزین آرشیو علوم پزشکی ایران (Archive of Iranian Medicine-AIM) منتشر گردیده است که عناوین مقالات همراه با لینک دسترسی به متن کامل مقالات به شرح ذیل ارایه می گردد.
 

Original Article

The Past Victim,the Future Abuser

Ali Firoozabadi*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S6-S8. doi: 10.34172/aim.2020.s2

Original Article

Health Care Utilization and Expenditure in War Survivors

Batool Mousavi* ,Farzaneh Maftoon* ,Mohammadreza Soroush,Kazem Mohammad,Reza Majdzadeh

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S9-S15. doi: 10.34172/aim.2020.s3

Review Article

Impact of War on Fertility and Infertility

Ayeh Bolouki,Fatemeh Zal*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S16-S22. doi: 10.34172/aim.2020.s4

Review Article

Peace,Health,and Sustainable Development in the Middle East

Amirhossein Takian*,Golnaz Rajaeieh

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S23-S26. doi: 10.34172/aim.2020.s5

Review Article

Peace through Health and Medical Education: First Steps in Inclination of Healthcare Workers Toward Conflict-Preventive Activities

Erfan Taherifard,Hossein Molavi Vardanjani,Neil Arya,Alireza Salehi*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S27-S32. doi: 10.34172/aim.2020.s6

Mini Review

Human Casualties and War: Results of a National Epidemiologic Survey in Iran

Mohammadreza Soroush ,Zohreh Ganjparvar,Batool Mousavi* 

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S33-S37. doi: 10.34172/aim.2020.s7

Opinion

“War Epidemiology” Versus “Peace Epidemiology :     A Personal View

Mohsen Rezaeian* 

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S38-S42. doi: 10.34172/aim.2020.s8

Opinion

Provision of Peace and Right to Health through Sanctions: Threats and Opportunities

Reihaneh Dastafkan,Hadi Salehi*,Mohammad Mehdi Hooshmand

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S43-S48. doi: 10.34172/aim.2020.s9

Opinion

Rights of Citizens and the Classification of People into Believer (Mu’min) and Non-Believer (Kafir)

Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S49-S50. doi: 10.34172/aim.2020.s10

Opinion

The Health Consequences of Economic Sanctions: Call for Health Diplomacy and International Collaboration

Vahid Yazdi-Feyzabadi ,Mostafa Amini-Rarani,Sajad Delavari* 

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S51-S53. doi: 10.34172/aim.2020.s11

Report

Conception of “Peace through Health” in the “Middle East” Region: Report of the International Congress on Health for Peace,Shiraz,Iran

Hossein Molavi Vardanjani,Alireza Salehi*,Faramarz Aminlari

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S54-S59. doi: 10.34172/aim.2020.s12

Meeting report

Educating Health Science Students About Peace through Health Topic; A Panel Discussion

Mitra Amini,Mesbah Shams,Mohammad Bagher Khosravi,Anneli Milen,Neil Arya*

Arch Iran Med. 2020;23(4 Suppl 1): S60-S61. doi: 10.34172/aim.2020.s13

 back2020-04-28Voting is3 time