این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دومین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح
چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری کنگره در تاریخ سوم اسفند1398 با ریاست استاد دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر صالحی دبیر علمی کنگره، روسا و دبیران پانل‌های کنگره و سایر اعضاء برگزار گردید.
در این نشست فهرست اساتید مدعو جهت شرکت و ارایه سخنرانی در پانل‌های کنگره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری کنگره در تاریخ سوم اسفند1398 با ریاست استاد دکتر ملک‌زاده معاون تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر صالحی دبیر علمی کنگره، روسا و دبیران پانل‌های کنگره و سایر اعضاء برگزار گردید.

در این نشست فهرست اساتید مدعو جهت شرکت و ارایه سخنرانی  در پانل‌های کنگره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.

تصویر این نشست به شرح ذیل را ملاحظه فرماییدback2020-02-24Voting is4 time