این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اولین نشست مقدماتی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح
به مناسبت روز جهانی صلح
اولین نشست مقدماتی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح برگزار شد.

به مناسبت روز جهانی صلح دانشگاه علوم پزشکی شیراز اولین نشست مقدماتی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح را  در تاریخ 28 شهریور ماه 1398 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار نمود.
در این نشست استاد دکتر رضا ملک زاده معاون پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص همکاری های بین المللی و همچنین استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا صالحی دبیر علمی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در خصوص مسئولیت حرفه ای متخصصان و فعالان سیاسی صحبت نمودند در ادامه استاد دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر حسین تکیان مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب در خصوص دیپلماسی سلامت و مسئولیت نظام سلامت جهت پیشبرد برنامه سلامت برای صلح سخنرانی فرمودند.


 


back2019-11-11Voting is1 time