این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اولین کارگاه سلامت و سیاست خارجی
اولین کارگاه سلامت و سیاست خارجی توسط دبیرخانه دایمی کنگره بین المللی سلامت برای صلح، برگزار گردید

دبیرخانه دایمی کنگره بین المللی سلامت برای صلح اولین کارگاه سلامت و سیاست خارجه در دانشکده  روابط بین الملل وزارت امور خارجه در تاریخ 17 مهر ماه 1398 با سخنرانی استاد دکتر سید محمد کاظم سجادپور رئیس مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه، استاد دکتر رضا ملک زاده  معاون پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، استاد دکتر علیرضا صالحی دبیر علمی دومین کنگره بین المللی سلامت براس صلح، دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر حسین تکیان مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین مولوی وردنجانی  دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح بحث و تبادل نظر نمودند.
 


back2019-11-12Voting is0 time