این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


اولین نشست مقدماتی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح
نشست مقدماتی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح و گرامیداشت روز جهانی صلح در تاریخ پنج شنبه 27 شهریور ماه 1399 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.


more2020-09-17Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

نشست تعدادی از اعضای کمیته علمی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح با آقای دکتر عنایت الله رحیمی استاندار فارس
نشست تعدادی از اعضای کمیته علمی دومین کنگره بین المللی سلامت برای صلح با آقای دکتر عنایت الله رحیمی استاندار فارس در تاریخ چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ در محل استانداری فارس برگزار گردید.


more2020-09-09Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

انتشار مجموع مقالات اولین کنگره بین المللی سلامت برای صلح در ژورنال وزین آرشیو علوم پزشکی ایران (Archive of Iranian Medicine-AIM)
مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی سلامت برای صلح پس از انجام داوری مجدد، در ویژه نامه ژورنال وزین آرشیو علوم پزشکی ایران (Archive of Iranian Medicine-AIM) منتشر گردیده است


more2020-04-28Voting is3 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
3

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر